โปรโมชั่นประจำเดือน กันยายน 2566
โปรเสริมเน็ต DTAC เลือกความเร็วตามใจ


โปรเสริมเน็ตความเร็ว 10 Mbps

โปรเน็ตนี้พี่โอเค โปรโมชั่นเสริมเสริมเน็ต DTAC เลือกความเร็วตามใจ

330 บาท/7 วัน
(รวมภาษี 353.1 บาท)
 • จำนวน 14 GB
 • ความเร็ว 10 Mbps
 • จากนั้นสามารถใช้งานเน็ตได้ต่อเนื่อง
 • ที่ความเร็ว 128 Kbps
 • กด *104*689*1199548# โทรออก
1,100 บาท/30 วัน
(รวมภาษี 1177 บาท)
 • จำนวน 33 GB
 • ความเร็ว 10 Mbps
 • จากนั้นสามารถใช้งานเน็ตได้ต่อเนื่อง
 • ที่ความเร็ว 128 Kbps
 • กด *104*698*1199548# โทรออก
โปรเสริมเน็ตความเร็ว 4 Mbps

โปรเน็ตนี้พี่โอเค โปรโมชั่นเสริมเสริมเน็ต DTAC เลือกความเร็วตามใจ

220 บาท/7 วัน
(รวมภาษี 235.4 บาท)
 • จำนวน 7 GB
 • ความเร็ว 4 Mbps
 • จากนั้นสามารถใช้งานเน็ตได้ต่อเนื่อง
 • ที่ความเร็ว 128 Kbps
 • กด *104*679*1199548# โทรออก
650 บาท/30 วัน
(รวมภาษี 695.5 บาท)
 • จำนวน 20 GB
 • ความเร็ว 4 Mbps
 • จากนั้นสามารถใช้งานเน็ตได้ต่อเนื่อง
 • ที่ความเร็ว 128 Kbps
 • กด *104*697*1199548# โทรออก
โปรเสริมเน็ตความเร็ว 1 Mbps

โปรเน็ตนี้พี่โอเค โปรโมชั่นเสริมเสริมเน็ต DTAC เลือกความเร็วตามใจ

120 บาท/7 วัน
(รวมภาษี 128.4 บาท)
 • จำนวน 2.5 GB
 • ความเร็ว 1 Mbps
 • จากนั้นสามารถใช้งานเน็ตได้ต่อเนื่อง
 • ที่ความเร็ว 128 Kbps
 • กด *104*659*1199548# โทรออก
350 บาท/30 วัน
(รวมภาษี 374.5 บาท)
 • จำนวน 7.5 GB
 • ความเร็ว 1 Mbps
 • จากนั้นสามารถใช้งานเน็ตได้ต่อเนื่อง
 • ที่ความเร็ว 128 Kbps
 • กด *104*696*1199548# โทรออก
โปรเสริมเน็ตความเร็ว 512 Kbps

โปรเน็ตนี้พี่โอเค โปรโมชั่นเสริมเสริมเน็ต DTAC เลือกความเร็วตามใจ

89 บาท/7 วัน
(รวมภาษี 95.23 บาท)
 • จำนวน 2.5 GB
 • ความเร็ว 512 Kbps
 • จากนั้นสามารถใช้งานเน็ตได้ต่อเนื่อง
 • ที่ความเร็ว 128 Kbps
 • กด *104*629*1199548# โทรออก
300 บาท/30 วัน
(รวมภาษี 321 บาท)
 • จำนวน 7.5 GB
 • ความเร็ว 512 Mbps
 • จากนั้นสามารถใช้งานเน็ตได้ต่อเนื่อง
 • ที่ความเร็ว 128 Kbps
 • กด *104*649*1199548# โทรออก