โปรโมชั่นประจำเดือน กันยายน 2566
โปรเสริมเน็ตทรู TRUE SUPPER มันส์ มาราธอน


โปรเสริม TRUE Super มันส์ มาราธอน 3 เดือน

500 บาท/3 เดือน
(รวมภาษีแล้ว)
 • เน็ตเร็ว 1 Mbps
 • จำนวน 7.5 GB
 • จากนั้นสามารถใช้งานเน็ตได้ต่อเนื่อง
 • ที่ความเร็ว 128 Kbps
 • กด *900*3985*17334462# โทรออก
700 บาท/3 เดือน
(รวมภาษีแล้ว)
 • เน็ตเร็ว 2 Mbps
 • จำนวน 12.5 GB
 • จากนั้นสามารถใช้งานเน็ตได้ต่อเนื่อง
 • ที่ความเร็ว 128 Kbps
 • กด *900*3988*17334462# โทรออก
950 บาท/3 เดือน
(รวมภาษีแล้ว)
 • เน็ตเร็ว 4 Mbps
 • จำนวน 20 GB
 • จากนั้นสามารถใช้งานเน็ตได้ต่อเนื่อง
 • ที่ความเร็ว 128 Kbps
 • กด *900*3991*17334462# โทรออก
1,000 บาท/3 เดือน
(รวมภาษีแล้ว)
 • เน็ตเร็ว 6 Mbps
 • จำนวน 25 GB
 • จากนั้นสามารถใช้งานเน็ตได้ต่อเนื่อง
 • ที่ความเร็ว 128 Kbps
 • กด *900*3994*17334462# โทรออก
โปรเสริม TRUE Super มันส์ มาราธอน 6 เดือน

600 บาท/6 เดือน
(รวมภาษีแล้ว)
 • เน็ตเร็ว 1 Mbps
 • จำนวน 7.5 GB
 • จากนั้นสามารถใช้งานเน็ตได้ต่อเนื่อง
 • ที่ความเร็ว 128 Kbps
 • กด *900*3986*17334462# โทรออก
900 บาท/6 เดือน
(รวมภาษีแล้ว)
 • เน็ตเร็ว 2 Mbps
 • จำนวน 12.5 GB
 • จากนั้นสามารถใช้งานเน็ตได้ต่อเนื่อง
 • ที่ความเร็ว 128 Kbps
 • กด *900*3989*17334462# โทรออก
1,400 บาท/6 เดือน
(รวมภาษีแล้ว)
 • เน็ตเร็ว 4 Mbps
 • จำนวน 20 GB
 • จากนั้นสามารถใช้งานเน็ตได้ต่อเนื่อง
 • ที่ความเร็ว 128 Kbps
 • กด *900*3992*17334462# โทรออก
1,800 บาท/6 เดือน
(รวมภาษีแล้ว)
 • เน็ตเร็ว 6 Mbps
 • จำนวน 25 GB
 • จากนั้นสามารถใช้งานเน็ตได้ต่อเนื่อง
 • ที่ความเร็ว 128 Kbps
 • กด *900*3995*17334462# โทรออก
โปรเสริม TRUE Super มันส์ มาราธอน 12 เดือน

1,200 บาท/12 เดือน
(รวมภาษีแล้ว)
 • เน็ตเร็ว 1 Mbps
 • จำนวน 7.5 GB
 • จากนั้นสามารถใช้งานเน็ตได้ต่อเนื่อง
 • ที่ความเร็ว 128 Kbps
 • กด *900*3987*17334462# โทรออก
1,800 บาท/12 เดือน
(รวมภาษีแล้ว)
 • เน็ตเร็ว 2 Mbps
 • จำนวน 12.5 GB
 • จากนั้นสามารถใช้งานเน็ตได้ต่อเนื่อง
 • ที่ความเร็ว 128 Kbps
 • กด *900*3990*17334462# โทรออก
2,500 บาท/12 เดือน
(รวมภาษีแล้ว)
 • เน็ตเร็ว 4 Mbps
 • จำนวน 20 GB
 • จากนั้นสามารถใช้งานเน็ตได้ต่อเนื่อง
 • ที่ความเร็ว 128 Kbps
 • กด *900*3993*17334462# โทรออก
3,500 บาท/12 เดือน
(รวมภาษีแล้ว)
 • เน็ตเร็ว 6 Mbps
 • จำนวน 25 GB
 • จากนั้นสามารถใช้งานเน็ตได้ต่อเนื่อง
 • ที่ความเร็ว 128 Kbps
 • กด *900*3996*17334462# โทรออก